Inhuur toezichthouder

Standplaats:
Hoorn
Startdatum:
03.06.2019
Einddatum:
03.10.2019
Uren per week:
36

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is op zoek naar een:
 
Inhuur toezichthouder/ handhaver C (Wet Natuurbescherming, beheer & schadbestrijding)
36 uur per week t/m 03-10-2019 met eventueel optie tot verlenging.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) verricht de uitvoering van de (milieu)taken binnen de fysieke leefomgeving voor de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland (PNH) en is gevestigd in Hoorn.

De RUD NHN bestaat uit zes afdelingen: Regulering, Toezicht en handhaving waaronder Toezicht & Handhaving provinciale plustaken (VTH-plustaken), Specialisme en advies, Regulering Groen, het Bedrijfsbureau en de Staf.
 
Bij de RUD NHN werken rond de 240 mensen volgens Het Nieuwe Werken. Om richting te geven aan de cultuur- en mensontwikkeling binnen de RUD NHN zijn kernwaarden en kernkwaliteiten gedefinieerd: transparant, professioneel, resultaatgericht en een dienstverlenende houding.
 
Per 1 juli 2016 heeft de PNH een aantal belangrijke provinciale taken overgedragen aan de RUD NHN. Het gaat om vergunningverlening én toezicht en handhaving op het gebied van de Wet Natuurbescherming. Eerder dat jaar zijn taken op het gebied van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, vergunningverlening bodem en handhaving wegen & vaarwegen bij de RUD NHN ondergebracht. Ook heeft de RUD NHN per 1 januari 2017 de taken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling vanuit het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) overgekregen.


Vacature
Wij zijn voor de afdeling Toezicht en handhaving op zoek naar een toezichthouder/handhaver op het gebied van de Wet Natuurbescherming, soortenbescherming en beheer- en schadebestrijding (voormalige Flora- en Faunawet).

Jouw profiel
Je bent enthousiast en hebt een proactieve houding. Je bent flexibel en hebt geen negen tot vijf mentaliteit. Je kunt met werkdruk omgaan en kunt zelfstandig en in teamverband goed werken.
 
De functie
Als toezichthouder/handhaver voer je, in eenvoudige situaties, inspecties en controles uit op de Wet Natuurbescherming. Als toezichthouder/handhaver Wet Natuurbescherming zorg je voor de toezicht en handhaving van deze wet op het gebied van soortenbescherming en beheer- en schadebestrijding, waaronder toezicht bij ganzenvangacties. Je onderzoekt klachten en meldingen. Daarnaast treedt je binnen je bevoegdheden op tegen ongewenste situaties. Bij overtredingen ben je in staat bestuursrechtelijk maatregelen toe te passen. Bij het constateren van overtredingen wordt de Landelijke Handhavingsstrategie gevolgd.
 
Specifieke competenties
Een toezichthouder/handhaver Wet Natuurbescherming soorten, beheer & schadebestrijding beschikt over de volgende competenties:

  • oordeelsvorming
  • overtuigingskracht
  • conflicthantering
  • besluitvaardig

Opleiding en ervaring

  • Afgeronde opleiding (MBO+) op het gebied van bijvoorbeeld biologie of ecologie;
  • Ruime ervaring met handhaving en toezicht van dit taakveld;
  • Curus en/of ervaring conflicthantering;
  • Bekend met faunabeheer en soortenbescherming;
  • Analytisch vermogen en een no-nonsense mentaliteit, gericht op oplossingen;
  • In het bezit van rijbewijs.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten