Programmamanager VTH

Standplaats:
Hoorn
Startdatum:
01.08.2019
Einddatum:
01.09.2020
Uren per week:
16

Voor het project “VTH 2021-2023” zijn we op zoek naar een programmamanager.
       
De ODNHN moet voor het jaar 2021 een Uitvoeringsprogramma opstellen. De kaders voor dit programma zijn als volgt:
• Een nieuwe regionale VTH-strategie voor de periode 2021-2023;
• Een gewijzigde financieringsvorm (naar ander financieringsmodel);
• Een Producten en Diensten Catalogus (PDC), eenduidig takenpakket inclusief indeling in producten/diensten, meetbare en getoetste kengetallen en normen;
• Een mogelijk gedifferentieerd uurtarief;
• Nieuwe ICT-systemen (voor VTH);
• Aangepaste Dienstverleningsovereenkomst;
• Nieuwe procesbeschrijvingen;
• Inrichten dashboard en rapportages op KPI’s;
• De takendiscussie met de opdrachtgevers;
• De komst van de Omgevingswet.

Al deze projecten haken op elkaar in en worden geleid door interne medewerkers.   
Daarbij spelen de aspecten tijd, afstemming met andere trajecten en organisatieontwikkeling een belangrijke rol.

De rode draad voor de programmamanager is het samenbrengen van mensen, projecten, processen en techniek met als uiteindelijk doel een door alle opdrachtgevers gedragen Uitvoeringsprogramma 2021.

In jouw rol als programmamanager VTH ga je de werkzaamheden uit het Projectplan “VTH 2021 -2023” coördineren. Het projectplan omvat een serie uiteenlopende projecten die de kaders gaan vormen voor het Uitvoeringsprogramma 20121 - 2023. Ook omvat het projectplan projecten die de processen rondom de taakstelling van ODNHN  moeten optimaliseren. Je beperkt je niet alleen tot het ‘afvinken’ van projecten en projectdoelstellingen vanuit een planning. In je werk zoek je vooral de verbinding naar het werkveld. In dit project “VTH 2021 -2023” is het van groot belang het werkveld mee te nemen in de verandering. Dat ga je doen door nauw samen te werken met medewerkers, de aangesloten gemeenten en de provincie.

Als eerste stap werk je aan een praktisch ingestoken uitvoeringsplan. Dit plan spitst zich toe op de verschillende belanghebbenden, de (project)organisatie, de wijze van communiceren (op programma- en op projectniveau), de projectenkalender en de bewaking van risico’s, maatregelen en financiën. Ook de stand van zaken van lopende projecten wordt meegenomen in het plan.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten